top of page

טל פיין - טיפול וליווי אישי

WordPress

טיפול וליווי אישי בשני מישורי החיים המשמעותיים עבודה ומשפחה. הטיפול מתמקד בכוחות ובמשאבים אישיים, מאפשר זיהוי דפוסי תקשורת חוסמים ופועל להחזרת האינטימיות והשמחה ליחסים.

bottom of page