top of page

Infinity Mind

WIX

האימון הנוירו-קוגניטיבי הוא שיטת אימון מתקדמת ביותר, שמטרתה לשפר את היכולות המוחיות האנושיות, את תפקודו הקוגניטיבי של המתאמן ולהעצים את יכולותיו בתחומי עיסוקו ובתפקודו היומיומי.

bottom of page